İLKELERİMİZ

Uçan Balon Anaokulu İlkelerimiz

  • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
  • Etik değerlere sahip çıkmak.
  • Her bireyin farklı yollarla ve farklı aşamalarda gelişim göstermesini ve öğrenmesini desteklemek.
  • Birey ve toplum dayanışması için çalışmak.
  • Bireyin ve toplumun karşılıklı olarak sorumluluk sahibi olduğunu fark etmek ve buna hizmet ederek çalışmak.