AMACIMIZ

Uçan Balon Ana Okulu olarak Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimseyen, tüm gelişim alanlarında kendini içinde bulunduğu düzeyden daha yukarıya çıkarmaya çalışan, adaptasyon becerisi ve farkındalığı yüksek, çevresine duyarlı bireylerin yetişmesini sağlamak misyonumuzdur.

Uçan Balon Ana Okulu olarak Amaçlarımız

  • Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlamak,
  • Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden ve onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim vermek,
  • Çocuklara ikinci bir dil altyapısını oluşturmak, böylelikle yeni bir dil öğrenmelerine fırsat tanımak,
  • Tüm velilerin katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunmak,
  • Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen bir eğitim ortamı sağlamak,
  • Personelinin motivasyonu yüksek, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul öncesi eğitim kurumu olmaktır.